Thứ Hai, 30 tháng 7, 2007

SỰ TÍCH PHẬT THÍCH CA (NHẬT BẢN)


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
PHIM PHẬT THÍCH CA TUY LÂU LẮM RÙI NHƯNG XEM LẠI THÌ RẤT HAY.
HÌNH NHƯ PHIM DO NHẬT SẢN XUẤT.BẠN NÀO CHƯA XEM THÌ TẢI VỀ CÙNG GIA ĐÌNH XEM NHA.
PHIM : SỰ TÍCH PHẬT THÍCH CA CÓ 3 TẬP :
TẬP 1 ĐƯỢC CHIA LÀM 4 PHẦN :
TẬP 2 ĐƯỢC CHIA LÀM 4 PHẦN :
TẬP 3 ĐƯỢC CHIA LÀM 7 PHẦN :
MÌNH ĐƯA TẤT CẢ CÁC FILE VÀO 1 FOLDERS.CÁC BẠN DOWN VỀ RÙI JOIN LẠI XEM NHA.CÁM ƠN NHIỀU.
LINK PHIM : http://www.megaupload.com/?f=X1M8OX2V

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Không có nhận xét nào: