Thứ Tư, 1 tháng 8, 2007

KINH VU LAN (BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ)


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
2 ĐĨA VCD NÀY MÌNH POST LÊN ĐÂY ĐỀU LÀ KINH VU LAN.1 CÁI LÀ ĐĨA DO THẦY TRÊN NÚI YÊN TỬ HÁT.CÒN 1 CÁI LÀ THẦY CHÙA HOẰNG PHÁP HÁT.
2 ĐĨA NÀY LÀ HÁT TUY CÙNG 1 BÀI GIỐNG NHAU NHƯNG MỖI NGƯỜI CÓ 1 CÁCH HÁT KHÁC NHAU.MÌNH CÓ KÈM THEO DẠNG MP3 ĐỂ BẠN NÀO KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN DOWN CÓ HÌNH THÌ DOWN VỀ MP3 NGHE RẤT HAY.
SẮP TỚI MÙA VU LAN RÙI NÊN DOWN VỀ VÀ CHÉP RA CHO ÔNG NGOẠI BÀ NGOẠI HAY NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH NGHE SẼ RẤT TỐT.
2 ĐĨA VCD NÀY 1 CÁI MÌNH GHI LÀ CÚNG ÔNG BÀ CÒN 1 CÁI MÌNH GHI LÀ KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ.MÌNH ĐƯA 2 NHẠC VU LAN NÀY VÀO CÙNG 1 FOLDERS CÁC BẠN DOWN VỀ RÙI JOIN LẠI MÀ NGHE NHA.
LINK TRỌN BỘ CÓ HÌNH : http://www.megaupload.com/?f=3D4IHHS4
LINK CÚNG ÔNG BÀ MÀ AUDIO (MP3) ĐÂY : http://www.megaupload.com/?d=YC7PQ92R
LINK KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA ME AUDIO (MP3) : http://www.megaupload.com/?d=R8WUHOWI

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Không có nhận xét nào: